Prøve i Notre Dame kirken i Paris - med komponisten Tore Björn Larsen

Repertoire

Mit repertoire siges at være endog særdeles alsidigt!

Det varierer fra spanske slagscener, fransk barok, standard værker af Buxtehude, Bach og deres samtidige over wienerklassik til værker fra romantikkens tid (især af danske, franske og tyske komponister), samt det nyere repertoire, som for eksempel de franske komponister Alain, Messiaen og Langlais. Derudover naturligvis nulevende komponisters musik. Jeg har således uropført værker af danske komponister, blandt andre Knud Høgenhaven, Niels la Cour, Leif Thybo, Fuzzy, Tage Nielsen, Bernhard Christensen, Tore Bjørn Larsen, Niels Rosing-Schow, Werner Meyer og Niels Viggo Bentzon.

I Frankrig betegnes jeg ofte som Buxtehude-specialist, i Danmark er jeg Alain-kenderen, og i USA Carl Nielsen-specialisten!

Her følger nogle eksempler på programmer, som altid indrettes efter "stedets" ønsker, og - først og fremmest - efter det forhåndenværende orgel og dets disposition. I dag spiller vi på mange forskellige orgeltyper, og ofte giver et orgels type og disposition inspiration til programmet. Også rummet giver inspiration, f.eks. Grundtvigskirkens pragtfulde rum her i København, hvor jeg blandt andre værker har opført Gorecki’s kantate for orgel, Reubkes sonate og Carl Nielsens Commotio.

Programforslag til Bach-aften i Holmens kirke den 31 maj 2000

Program suggestion for the concert at Pasadena Presbyterian Church, Los Angeles

Koncert i Richmond, USA 30. marts 2003

Program til koncert i Vestervig kirke lørdag den 9. august 2003

Programme aux auditions d'orgue ā Notre-Dame le dimanche 9 juillet 2006 ā 16h30

Tilbage